Casgliadau Celf Arlein

Tirlun â Phorth Bwa

PYNACKER, Adam (c.1620 - 1673)

Tirlun â Phorth Bwa

Dyddiad: 1654 c.

Cyfrwng: olew ar gynfas

Maint: 99 x 129.5 cm

Derbyniwyd: 2002; Prynwyd; ar y cyd â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gyda chymorth Cronfa Genedlaethol y Casgliadau Celfyddyd

Rhif Derbynoli: NMW A 23191

Roedd Adam Pynacker yn un o grŵp o artistiaid tirluniau o'r Iseldiroedd a aeth i'r Eidal tua chanol y 17eg ganrif lle, fel Richard Wilson ganrif yn ddiweddarach, cawsant eu hysbrydoli gan olau gwresog y Campagna Rhufeinig. Yr Iseldirwyr Eidalaidd yw'r enw cyffredin ar y grŵp. Pynacker oedd un o brif gefnogwyr yr arddull hon. Ychydig enghreifftiau o waith yr Iseldirwyr Eidalaidd sydd yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, ond mae'r peintiad mawr gan Jan Asselijin yn yr oriel hon yn eithriad i hynny.

Bu Pynacker yn yr Eidal o tua 1645 ymlaen, gan ddychwelyd i'r Iseldiroedd erbyn 1652. Mae'r gwaith hwn yn dyddio o gyfnod yn fuan ar ôl iddo ddychwelyd ac mae'n debyg bod hwn yn un o bâr gyda Tirlun Araul gydag Afon a Mynyddoedd Mawr, sydd i'w gweld yn yr Amgueddfa Genedlaethol yn Stockholm. Mae'r cyfansoddiad yn cynnwys rhai o'i hoff fotiffau, fel boncyff drylliog yn y blaendir. Mae archwiliad technegol wedi dangos bod Pynacker wedi bwriadu dangos gwartheg yn dod allan drwy'r porth bwa ac o edrych yn ofalus, gallwch weld un o'r gwartheg o hyd. Mae gwaith cadwraeth wedi cael gwared ar yr haenau o farnais afliw i ddangos holl ogoniant lliwiau gwresog y golau Eidalaidd.

Bu'r llun yn rhan o gasgliad meistr y chwareli, Edward Douglas-Pennant, Arglwydd 1af y Penrhyn (1800-1886) o weithiau'r Hen Feistri. Mae llawer o'i beintiadau yng Nghastell Penrhyn ger Bangor, sydd bellach yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o hyd. Mae ei gaffaeliad ar y cyd â'r Ymddiriedolaeth yn galluogi'r Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol i arddangos gweithiau cain yr Iseldirwyr yn yr Eidal yn rheolaidd, ac i dynnu sylw at y casgliad celf pwysicaf a grëwyd yng Nghymru yn ystod y 19eg ganrif. Caiff ei arddangos yma am bum mlynedd wedyn caiff ei arddangos yn y Penrhyn a Chaerdydd am yn ail. Caiff ei gynnwys hefyd yn yr arddangosfa fenthyg 'Tirluniau Gwych o'r Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol' yn Oriel Gelf Fictoria, Caerfaddon rhwng 3 Mai ac 8 Gorffennaf ac wedyn yr Academi Frenhinol Gymreig yng Nghonwy.

sylw(3)

Brianarm100@hotmail.com
17 Gorffennaf 2015, 22:39
Fantastic to see this lovely painting on show after it's sojourn in Penrhyn. I think It compares well with many of the best Italianate works at the Dulwich Picture Gallery.
Brian Armstrong
11 Mai 2015, 21:23
Are there any further developments on the return of this painting to Cardiff. It would give us a much better representation of the Dutch Golden Age.
Brian Armstrong
28 Tachwedd 2014, 10:29
Dear Sir/Madam,

With so few Dutch landscapes in the collection, it would be wonderful to have this work by one of the greatest exponents of the Italianate style back in the Museum to complement the work by Asselijin.

Perhaps in the future, funding permitting, the acquisition of an example of either, or even better still both the Dutch Golden Age Tonal and Classical landscape styles might be considered, to enable a more complete appreciation of the pivotal importance of the Dutch 17th C masters.

Brian

Gadael sylw

Nôl i hafan Casgliadau Celf Ar-lein

Pori artistiaid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z i gyd Arall

Pori gwneuthurwyr a chynllunwyr

Pori yn ôl llythyren:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z i gyd