Casgliadau Celf Arlein

Plasty Margam, Morgannwg, tua'r Gogledd [View of Margam House, Glamorgan, looking North]

YSGOL BRYDEINIG, 17eg neu 18fed Ganrif

Dyddiad: c.1700

Cyfrwng: olew ar gynfas

Maint: 113.1 x 100 cm

Derbyniwyd: 2012; Prynwyd; prynwyd gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a'r Gronfa Gelf

Rhif Derbynoli: NMW A 29925

Ochr ddeheuol Plasty Margam oedd prif fynedfa'r plasty hwn o'r unfed a'r ail ganrif ar bymtheg.

Ar waelod y darlun, gallwch weld teithwyr yn pasio'r gatiau. Mae lôn goed yn arwain at ail fynedfa, gyda gardd ddŵr ffurfiol tu hwnt.

Pan ailwampiwyd llety'r mynachod yn gartref yn y 1550au gan Syr Rice Mansel, penderfynodd gadw'r porthdy canoloesol. Mae'n debyg bod y rhan fwyaf o'r adeilad â'r talffenestri ar y dde a'r tŵr canolog yn dyddio o oddeutu 1600. Serch hynny, parhaodd y teulu Mansel i addasu a gwella'r plasty, ac roedd yr adain ar y chwith wedi'i moderneiddio a'i hymestyn tua deng mlynedd ar hugain ynghynt.

Mae pobl yn chwarae bowls o flaen y tŷ gwledda yng nghornel dde'r darlun. Mae ceirw'n pori yn y parc, ac fe welir perllannau â mur o'u cwmpas a thai allan. Mae'r arlunydd wedi addasu amlinelliad y tri bryn yn y cefndir i fframio'r plasty yn ei dirwedd.

Gadael sylw

Nôl i hafan Casgliadau Celf Ar-lein

Pori artistiaid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z i gyd Arall

Pori gwneuthurwyr a chynllunwyr

Pori yn ôl llythyren:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z i gyd