Cefnogwch Ni

Plentyn yn rhedeg drwy'r ardd
Merch ifanc yn edrych drwy chwyddwydr pren

Elusen ydym ni ac mae angen ein cefnogwyr yn fwy nag erioed i sicrhau llwyddiant parhaus Amgueddfa Cymru wrth gyflawni ein nod o Ysbrydoli pobl, Newid bywydau.

Heddiw rydym yma i alluogi pobl a chymunedau yng Nghymru i gael bywydau gwell a chyfoethocach yn ddiwylliannol, i warchod ein hamgylchedd naturiol, ac i gynnal ac adeiladu ein cysylltiadau â phobloedd yn Ewrop ac ar draws y byd.


Mae eich rhodd wir yn gwneud gwahaniaeth. Dyma ambell i enghraifft sut mae'ch rhoddion wedi'n helpu, drwy:

  • darparu cyfleoedd i deuluoedd chwarae, anturio, creu a chyfathrebu
  • cefnogi lles pobl sy'n byw gyda Dementia
  • adfer ein hoffer weindio eiconig yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
  • cydweithio â'n partneriaid cymunedol; gan gynnwys Wallich, Llamau ac Innovate Trust

Os ydych yn teimlo eich bod yn gallu helpu eich amgueddfa genedlaethol ar yr adeg anodd hon, byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

Cyfrannu