Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Chwilota’r traeth i ddatgelu gorffennol Abertawe

24 Hydref 2016

Pobl ifanc Abertawe yn darganfod eu treftadaeth

Peidiwch â’i wastraffu!

18 Hydref 2016

Bydd arddangosfa fawr i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau o 22 Hydref, yn canolbwyntio ar y pethau anhygoel y gellir eu gwneud gyda gwastraff a sbwriel.

Datganiad gan Amgueddfa Cymru ynglŷn â Chyhoeddiad Cyllideb Drafft Llywodraeth Cymru

18 Hydref 2016

"Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad heddiw ynghylch y cynnydd arfaethedig i'n cyllideb.
 

Amgueddfa Cymru yn caffael gosodion lle tân 300 oed

15 Medi 2016

Pâr o heyrn aelwyd Siarl II wedi’i achub ar gyfer y genedl

Argraffu yn yr Amgueddfa

14 Medi 2016

Mae cyfrifiaduron yn caniatáu i ni symud paragraffau o gwmpas, a newid ffont a maint llythrennau gydag un cyffyrddiad cyn printio. Mae’n hawdd anghofio pa mor galed oedd argraffwyr y gorffennol yn gweithio i greu tudalen o lyfr neu boster.

Nawr mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe yn rhoi cyfle i bawb weld pa mor anodd oedd argraffu ers talwm fel rhan o raglen Drysau Agored Llywodraeth Cymru.

Hwyl Gŵyl Fwyd Sain Ffagan

5 Medi 2016

Cymerwch stondinau o fwydydd a diodydd gorau Cymru, pinsied go-lew o hanes, mynediad am ddim, a’r cyfan wedi’i weini mewn leoliad awyr-agored unigryw! Dyna fydd ar y fwydlen yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru dros benwythnos 10 ac 11 Medi 2016, 10am-5pm wrth i Ŵyl Fwyd Sain Ffagan ddychwelyd i’n diddanu.

Awst yr Ymerodraeth yng Nghaerllion

26 Awst 2016

Bydd rhyfeddodau Rhufain i’w gweld yng Nghaerllion ym mis Awst gyda deuddydd o weithgareddau Ymerodraeth: Sioe Rufeinig yn yr Amffitheatr ar benwythnos Sadwrn 27 a Sul 28 Awst, 11am-5pm. (Oedolion £5; Gostyngiadau £4; Tocyn teulu £15)

Archif Newyddion