English
Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Casgliad Ffotograffiaeth David Hurn yn cael ei roi i Amgueddfa Cymru

18 Mai 2017

David Hurn yw un o ffotograffwyr dogfennol mwyaf dylanwadol Prydain. Ac yntau bellach yn byw ac yn gweithio yma yng Nghymru, mae wedi dychwelyd at ei wreiddiau Cymreig – ac yma y bydd ei gasgliad o ffotograffau’n aros diolch i’w rodd hael.

20 Mlynedd o Drysor

9 Mai 2017

Mae dau ddarganfyddiad o Gymru wedi cyrraedd rhestr fer o 20 darganfyddiad trysor pwysicaf y Deyrnas Unedig. I ddathlu 20 mlynedd ers cyflwyno’r Ddeddf Trysor ym 1996, mae’r Sunday Telegraph yn annog y cyhoedd i bleidleisio dros eu hoff drysor o’r rhestr.

Y sector treftadaeth yn agor drysau i wirfoddolwyr

8 Mai 2017

Ail Gynhadledd Gwirfoddolwyr Treftadaeth y DU yn dod i Gaerdydd

Ap straeon newydd yn dod â Sain Ffagan yn fyw

20 Ebrill 2017

Ers dros 70 mlynedd, mae miloedd o ymwelwyr wedi mwynhau crwydro tiroedd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Bellach, gall ymwelwyr hen a newydd gael blas gwahanol ar yr Amgueddfa diolch i ap newydd. Mae Olion yn mynd â’r defnyddiwr ar daith drwy erddi castell Sain Ffagan, drwy ffaith a ffuglen ac o’r gorffennol i’r presennol.

6 Ebrill 2017

Arddangos trysor o’r Oes Efydd am y tro cyntaf

6 Ebrill 2017

Cyflwyno celc o arteffactau efydd i Amgueddfa Pont-y-pŵl

Arddangosfa fawr o waith Gillian Ayres yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

6 Ebrill 2017

Mae tirwedd ddramatig gogledd Cymru wedi bod yn ysbrydoliaeth i artistiaid ers canrifoedd ac mae’n rhan allweddol o brofiad Gillian Ayres o Gymru. Mae Ayres yn un o artistiaid haniaethol pwysicaf Prydain wedi’r rhyfel, ac mae arddangosfa fwyaf erioed o waith Ayres yn y DU, sy’n dathlu ei gwaith beiddgar a lliwgar, i’w gweld o 8 Ebrill tan 3 Medi 2017 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd .

Deinosoriaid yn Deor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd dros yr haf

5 Ebrill 2017

Mae tocynnau bellach ar werth ar gyfer Deinosoriaid yn Deor, arddangosfa fawr i’r teulu cyfan yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd dros yr haf a genfogir gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery. Dyma’r tro cyntaf i’r arddangosfa deithiol hon ddod i Gymru, gan roi golwg prin a chyffrous ar fywyd deinosoriaid drwy gasglu ynghyd rai o wyau ac embryonau mwyaf rhyfeddol y byd.

Gŵyl newydd i ddysgwyr yn safleoedd Amgueddfa Cymru

31 Mawrth 2017

Bydd cyfle i ddysgwyr y Gymraeg fwynhau siarad yr iaith mewn gŵyl genedlaethol newydd, diolch i bartneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Llyfrgell Genedlaethol.

Archif Newyddion