Arddangosfeydd a Rhaglenni Rhyngwladol

J M W Turner, Fort de L'Esseillon, Val de la Maurienne, 1836 [NMW A 1744]
Claude Monet, San Giorgio Maggiore yn y Gwyll, 1908

Ffrainc a Phrydain: Celf yr oes newydd 1817 - 1917

Arddangosfa yn ymweld â chwe dinas yn Japan, Ebrill 2017–Mehefin 2018

Bydd arddangosfa newydd gan Amgueddfa Cymru, yn canolbwyntio ar gelf Ffrainc a Phrydain yn y 19eg ganrif, yn teithio yn Japan o Ebrill 2017 tan fis Mehefin 2018. Mae’r daith yn arwydd o enw da rhyngwladol casgliadau celf Amgueddfa Cymru, ac yn benodol y casgliad arbennig a adawyd i ni gan Gwendoline a Margaret Davies.

Mae’r thema Ffrainc a Phrydain: Celf yr oes newydd 1817–1917 yn adlewyrchu cryfder y casgliad: y berthynas rhwng celf Brydeinig a Ffrengig yn y 19eg a’r 20fed ganrif. Roedd dylanwadau’n teithio i’r ddau gyfeiriad; rhwng Turner a Constable ym Mhrydain, a Monet a Cézanne yn Ffrainc, gan siapio dyfodol celf.

Trefnwyd yr arddangosfa gan Amgueddfa Cymru mewn partneriaeth â White International Relations, ac mae’n cynnwys paentiadau, darluniau a lluniau dyfrlliw wedi’u dewis o gasgliad celf cenedlaethol Cymru.

Mae Ffrainc a Phrydain: Celf yr oes newydd 1817–1917 yn teithio i chwe lleoliad:

Mae Ffrainc a Phrydain: Celf yr oes newydd 1817–1917 yn rhychwantu’r cyfnod rhwng colled y Ffrancwyr ym mrwydr Waterloo a chwalfa’r Rhyfel Byd Cyntaf – canrif lle’r oedd y berthynas rhwng Prydain a Ffrainc yn gyfeillgar. Roedd hynny’n fodd i artistiaid a syniadau gael eu rhannu rhwng y ddwy wlad. O’r ofnau am dlodi gwledig ac anniddigrwydd ymysg gweithwyr, i’r ymgais ddiwedd y 19eg ganrif i dorri’n rhydd o gyfyngiadau academiaeth, mae’r 57 paentiad olew a’r 32 o ddarluniau a dyfrlliwiau yn adrodd hanes newidiadau dramatig ym myd celf.

Sôn wrth y byd am Gymru

Gwaith rhyngwladol yw un o'n prif flaenoriaethau. Rydym yn datblygu proffil rhyngwladol Amgueddfa Cymru trwy nifer o brojectau a phartneriaethau, er mwyn i ni allu hyrwyddo ein casgliadau ardderchog ledled y byd.

Mae'r Amgueddfa'n chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o hyrwyddo delwedd gadarnhaol o Gymru. Ar unrhyw adeg, mae cannoedd o weithiau celf ar fenthyg i amgueddfeydd ac orielau ledled y byd.

Mae projectau'r gorffennol fel taith Turner to Cezanne: Masterpieces from the Davies Collection i UDA (2009/10), Gŵyl Bywyd Gwerin Smithsonian (2009) a nifer o fentrau eraill o fudd i Gymru gyfan, nid y sectorau diwylliant a thwristiaeth yn unig.

Mae ein gwefan yn dod â'n casgliadau a'n hymchwil yn fyw i gynulleidfaoedd ledled y byd, gan sicrhau presenoldeb Cymru ar lwyfan y byd.

Os hoffech ein cynorthwyo i hyrwyddo Cymru dramor, cysylltwch â Heledd Fychan.