Digwyddiadau

Digwyddiad: Adeiladau a Dreigiau - Chwarae rôl Hanes Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
13–14 a 20–21 Awst 2022, 1pm-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd 12-18
Llun deis ar fwrdd
Dyma logo gyda'r geiriau Haf o Hwyl, Summer of fun wedi eu hysgrifennu mewn glas ar gefndir hufen, uwchben y tecst mae amlinelliad o dri calon, y cyntaf yn binc gyda'r ail yn goch ar trydydd yn felyn
Dyma logo Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru, mae'r testun yn goch ar gefndir gwyn. Mae yma hefyd amlinelliad adeilad treftadol ar yr ochr chwith

Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru

Dyma Logo gyda'r geiriau yn nodi bod y prosiect wedi ei arianu gan Lywodraeth Cymru gyda testun du ar gefndir gwyn

Trwy hud a lledrith gemau bwrdd chwarae rôl, dewch i deithio nôl mewn amser a chamu i esgidiau un o gymeriadau’r gorffennol.

  • Cewch ymgolli yn hanes Cymru wrth i ni chwarae y tu fewn i adeiladau go-iawn yng nghasgliad yr amgueddfa.
  • Cydweithiwch gyda’n Meistri Gemau profiadol i greu antur chwedlonol, â’i gwreiddiau mewn digwyddiadau hanesyddol.
  • Caiff eich anturiaethau eu cyhoeddi yn ddwyieithog ar-lein a byddwch yn cael cydnabyddiaeth ar y dyluniadau terfynol.

Archebwch eich tocyn

Dewch â’ch deis, ac ymunwch â ni! Mae anturiaethau eraill Adeiladau a Dreigiau i’w gweld ar https://playframe.itch.io/dwellings-and-dragons

Cliciwch y ddolen hon o fod yn rhan o’n ymgynghoriad: (Dolen allanol, Saesneg yn unig) https://forms.gle/sPE96qEhSrXChG2y5

Gwybodaeth bwysig:

Archebu: Prynwch docyn ar gyfer pob person ifanc sy’n cymryd rhan. Does dim angen tocyn ar rieni/gwarcheidwaid. Archebwch eich tocynnau o leiaf 3 diwrnod cyn y digwyddiad.

Project Pobl Ifanc: Mae hwn yn ddigwyddiad ar gyfer pobl ifanc 12–18. Mae ein holl hwyluswyr yn hwyluswyr gweithdai ieuenctid gyda phrawf DBS, felly gall rhieni/gwarcheidwaid plant dan 16 fynd a chrwydro Sain Ffagan yn ystod y sesiwn hon.

Iaith: Bydd y sesiwn hon yn digwydd yn iaith gyntaf yr hwylusydd, sef Saesneg. Mae cyfieithu ar y pryd yn bosibl, a bydd siaradwr Cymraeg ar gael os oes unrhyw un eisiau cymorth Cymraeg. Nodwch eich dewis iaith wrth archebu tocyn.

Mae'r gweithgareddau yma yn cael eu threfnu gan Amgueddfa Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru fel rhan o fenter Haf o Hwyl, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Digwyddiadau