Uchafbwyntiau

Archwilio Natur

Dewch am dro trwy’n coedwig ffawydd a dysgwch ragor am fyd natur yn defnyddio’n trywydd hylaw. Codwch risgil a dail i ddarganfod bwystfilod bychain, dysgwch sut i fod yn archiliwr natur a phrofwch sut yr oedd pobl yr Oes Haearn yn arfer adeiladu eu tai.

Mae’r coed sydd o’ch cwmpas dros gan mlwydd oed. Maen nhw’n hafan i adar, ystlumod a chreaduriaid prin, yn ogystal â bod yn lle i ni fwynhau yr awyr agored.

Dyma rai gweithgareddau i chi eu lawrlwytho a’u mwynhau yn ystod eich ymweliad, neu gartref:
Logos Legal & General a Chyngor Dinas Caerdydd

Ariannir Project Archwilio ein Coedwigoedd gan Legal & General a Chyngor Caerdydd drwy Ymddiriedolaeth Claddfeydd Sbwriel Cymunedol Cyngor Caerdydd.

Uchafbwyntiau