Ymweld

Bwyd a Diod

Bwyty'r Fro, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Bwyty'r Fro, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, rydym yn ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Y Gegin

Ar agor bob dydd 9.30am–5pm

Prydiau poeth ar gael rhwng 12–3pm

Rydym wedi agor bwyty newydd yn ddiweddar yn y prif adeilad lle gallwch fwynhau pryd o fwyd blasus neu ymlacio yn ardal ein caffi gyda phaned a chacen.

Gweithdy

Ar agor Llun–Gwener 11am–3pm; Sadwrn a Sul 11am–4pm

Prydiau poeth ar gael hyd at 3pm.

Caffi newydd sbon yn yr adeilad arbennig yn gweini detholiad o brydau bach ysgafn, diodydd a chacennau.

Ystafell De Gwalia

Ar agor bob dydd am 11am; mynediad olaf am 3pm

Cinio ysgafn ar gael hyd at 3pm.

Ystafell de draddodiadol o'r 1930au gyda phrydau ysgafn a the prynhawn ar lestri o steil y cyfnod.

Noder bod rhaid dringo grisiau serth er mwyn cyrraedd yr Ystafell De.

Bwtri’r Castell

Ar agor pob dydd 11am-4pm

Caffi bychan yn gweini detholiad o ddiodydd, brechdanau a chacennau – beth well ar ôl bod am dro yng Ngerddi’r Castell?

Mae cadeiriau uchel ar gael i fabanod yn y safleoedd uchod.

Hefyd, mae Popty’r Dderwen yn gwerthu bara a byrbrydau eraill.

Roedd yr wybodaeth a nodwyd yn gywir pan roddwyd ar y wefan.

Hanes ar Log

Oeddech chi'n gwybod bod modd llogi'r Amgueddfa am bob math o ddigwyddiadau corfforaethol a phreifat? Mae'r Amgueddfa'n lle unigryw i gynnal cyfarfod, achlysur lansio, brecwast priodas neu gynhadledd. Mae Elior yn gweithio mewn partneriaeth â'r Amgueddfa i gynnig arlwyo a gwasanaeth o ansawdd eithriadol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Dobbs, Swyddog Llogi Cyfleusterau ar (029) 2057 3422, neu e-bost: hannah.dobbs@amgueddfacymru.ac.uk

Manylion Cyswllt

Am fanylion cyswllt ar gyfer y cyfleusterau arlwyo yn yr Amgueddfa, ffoniwch ni'n uniongyrchol ar (029) 2056 5068.

Pwt o wybodaeth am Elior

Darperir arlwyaeth yn fewnol gan yr arlwywr sector celfyddydau a threftadaeth arbenigol, Elior. Mae'r tîm profiadol hwn yn darparu bwydlenni sy'n ysbrydoli a gwasanaeth heb ei ail. Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Ymweld