Treftadaeth Ddiwydiannol Abertawe

Archifau Richard Burton Prifysgol Abertawe

Archifau Richard Burton yw cartref casgliadau archif Prifysgol Abertawe. Lleolir yr archifau yn y llyfrgell a'r ganolfan wybodaeth ar gampws Singleton Prifysgol Abertawe.

Dyma brif gryfderau'r archifau:

Archifau lleol: sy'n cynnwys archifau busnes diwydiannau metel a pheirianneg Abertawe a'r cylch a Rheilffordd y Mwmbwls, cofnodion Methodistaidd cylch Abertawe a phenrhyn Gŵyr a chofnodion plwyf Priordy Dewi Sant.

Casgliad Maes Glo De Cymru: cofnodion yr NUM (Ardal De Cymru) a'i ganghennau neu gyfrinfeydd, Sefydliadau'r Glowyr a ffotograffau a chasgliadau personol unigolion o bob rhan o Faes Glo'r De.

Casgliadau llenyddol: yn enwedig cofnodion am lenyddiaeth Gymreig yn Saesneg.

Cofnodion y Brifysgol: cofnodion y Brifysgol o adeg ei sefydlu ym 1920 ymlaen.

Amserau agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener
9.15am–1pm a 2–4.45pm

Nos Fawrth yn ystod y tymor drwy drefniant ymlaen llaw.

I gysylltu

(01792) 295021
archives@swansea.ac.uk
www.swansea.ac.uk/cy/ggs/casgliad-archifau-ac-ymchwil/archifaurichardburton/

Cyfeiriad

Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP