Digwyddiadau

Arddangosfa: Celf a Cherdd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
6 Medi–6 Tachwedd 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Celf a Cherdd: Arddangosfa Farddoniaeth Ryngweithiol

Arddangosfa Celf a Cherdd

Darllenwch gerddi a ysgrifennwyd mewn ymateb i rai o’r paentiadau yn ein horiel o weithiau celf y Ddeunawfed Ganrif, a rhowch gynnig ar ysgrifennu eich cerdd eich hun…

Gallwch hefyd wrando ar recordiadau sain o'r cerddi isod.

Ysgrifennwyd y cerddi yma gan bobl a gymerodd ran mewn cyfres o weithdai a gyflwynwyd gan Rachel Carney, bardd a thiwtor ysgrifennu creadigol, fel rhan o’i phroject ymchwil doethuriaeth. Dysgwch ragor am sut y gall eich cyfraniad helpu gyda’r ymchwil yma. Mae’n cael ei ariannu gan yr AHRC trwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol y De-orllewin a Chymru.

 

Ysbrydolwyd gan…

Ceyx ac Alcyone (Richard Wilson, 1768)

Ceyx and Alcyone

 

Y Storm

gan Janet Evans

 

Byddai well gen i petai ti’n aros adre na throi i las y dorlan

gan Roger Lougher, gyda Mari Beynon Owen

 

A Oes Heddwch?

gan Gwyfyn

 

Ysbrydolwyd gan…

 

Tŷ Cardiau & Te Parti Plant (William Hogarth, 1730)

 

A children's tea party

 

A house of cards

 

Noson o Haf

gan Janet Evans

 

Eden Hogarth

gan Marc Evans

 

Prancio yn y goedwig

gan Roger Lougher, gyda Mari Beynon Owen

 

Ysbrydolwyd gan…

Charlotte, a Fonesig Williams-Wynn a’i Phlant (Joshua Reynolds, tua 1778)

Charlotte (Grenville), Lady Williams-Wynn

 

 

Portread Teuluol: Arglwyddes

gan Marc Evans

 

Dychwelyd

gan Trefor Jones

 

Gwaith brwsh da Josh

gan Roger Lougher, gyda Mari Beynon Owen

 

Ysbrydolwyd gan…

Y Bacino di San Marco, gan edrych tua’r Gogledd (Antonio Canaletto, tua 1730)

The Bacino di San Marco: looking north

 

 

Cofion Gorau

gan Marc Evans

 

Yfed Spritz ar y cei yn Giudecca

gan Roger Lougher gyda Mari Beynon Owen

 

Byddai Canaletto yn troi yn ei fedd

gan Kay Holder

Cerdd Saesneg

Gwrandewch ar y 12 cerdd Gymraeg yma

Digwyddiadau