Digwyddiadau

Digwyddiad: Haf o Hwyl - Gweithgareddau Crefft

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
12–14, 19, 26, 28 Awst a 2 Medi 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Dyma logo gyda'r geiriau Haf o Hwyl, Summer of fun wedi eu hysgrifennu mewn glas ar gefndir hufen, uwchben y tecst mae amlinelliad o dri calon, y cyntaf yn binc gyda'r ail yn goch ar trydydd yn felyn
Dyma logo Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru, mae'r testun yn goch ar gefndir gwyn. Mae yma hefyd amlinelliad adeilad treftadol ar yr ochr chwith

Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru

Dyma Logo gyda'r geiriau yn nodi bod y prosiect wedi ei arianu gan Lywodraeth Cymru gyda testun du ar gefndir gwyn

Ymunwch â'n hwyluswyr ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau crefft addas i deuluoedd, gan gynnwys cyfle i greu eich campwaith tirwedd papur wedi'i chwalu eich hun.  Does dim angen archebu lle, galwch heibio ar y diwrnod a chymerwch rhan.

Mae'r gweithgareddau hyn yn cael eu trefnu gan Amgueddfa Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru fel rhan o fenter Haf o Hwyl, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Cymerwch olwg ar yr holl ddigwyddiadau / gweithgareddau Haf o Hwyl:

Digwyddiadau