Digwyddiadau

Digwyddiad: Diwrnod Treftadaeth Somaliaid Cymreig

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
26 Tachwedd 2023, 12.30pm-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Dau perfformwyr yn digwydd Diwrnod Treftadaeth Somaliaid yn Sain Ffagan

Archebu tocynnau

Dathlu Menywod Somali – Archwilio Hunaniaeth, Diwylliant a Threftadaeth

Ymunwch â ni am ddiwrnod o sgyrsiau a gweithgareddau i ddathlu Menywod Somali a’u cyfraniad at dreftadaeth Cymru.

Digwyddiad wedi’i arwain gan y gymuned fydd hwn, a bydd yn pontio’r cenedlaethau, ac yn cyflwyno safbwyntiau amrywiol ar dreftadaeth a diwylliant yng Nghymru a Somaliland.

Ymysg y gweithgareddau bydd sgyrsiau, straeon hynafiaid, perfformiadau, gweithdai ar ddillad Somali, dawnsio, cerddoriaeth, bwyd a barddoniaeth. 

Bydd y Somali Dance Group yn perfformio, a gwestai arbennig. 

Croeso i bawb! 

 

Mae'r ddolen archebu tocynnau uchod

Mae mynediad Darlithfa Reardon Smith ar Blas y Parc, tu cefn i Amgueddfa Cymru.

Dolen geoleoliad: 

https://goo.gl/maps/uHui8o8pv58FMctR7

Os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd wrth gyrraedd, mae croeso i chi gysylltu ag aaron.schoburgh@amgueddfacymru.ac.uk.

Edrychwn ymlaen at eich gweld 

Digwyddiadau