Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyrnos: QUEER

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
17 Chwefror 2023, 19:00 - 23:30
Pris £10
Addasrwydd Croeso i bawb 18+

Noson o ddathlu, cefnogi a chysylltu cymunedau LHDTQ+ Caerdydd. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi sylw i thema Mis Hanes LHDTQ+, sef ‘Tu ôl i’r lens’. Ymunwch â ni am noson o weithdai, straeon, perfformiadau, podlediadau byw, sgyrsiau a ffilmiau. 

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi perfformiadau dawns gan The Welsh Ballroom Community, Qwerin a Iris Prize. I ddilyn bydd Queeroke gyda Catrin Feelings ynghyd â’r ddeuawd o Gaerdydd, Welsh Chicks DJs!

Hoffi gwylio ffilmiau? Mi fydd Iris Prize yn cyflwyno ffilm byr 'Cardiff' gyda cyfle i ofyn cwestiynnau i'r actorion i'w ddilyn.

Bydd y brif neuadd yn llawn stondinau gan grefftwyr lleol yn gwerthu eu celf ac yn cynnig gweithdai a gwybodaeth. Dyma rhai fydd yn ymuno gyda ni: 

Trans Aid Cymru

Trawsnewid

Myths n Tits

Cardiff Foxes

Cardiff and Vale College

Reginald Arthur

Ren Wolfe

Sarah Cliff

Morgan Dowdall

 

Mi fydd Motel Nights yno tan hwyr yn gwerthu bwyd, Coctêls a Moctêls blasus.

Amserlen lawn i ddod yn fuan...

 

Tocynnau

Digwyddiadau