Digwyddiadau

Arddangosfa: Dathlu Mary Anning!

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
10 Ionawr–26 Mawrth 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Silwét cerflun o fenyw mewn dillad o'r 19eg ganrif

Yn y flwyddyn newydd, bydd model o un o balaenotolegwyr pwysicaf y 19eg ganrif, Mary Anning, yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa. Mae’r model wedi bod yn teithio’r DU, ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yw’r unig leoliad yng Nghymru yn ystod y daith.

 

Casglodd Mary Anning (1799-1847) sbesimenau gafodd eu trafod mewn papurau gwyddonol gan rai o balaeontolegwyr gwrywaidd mwyaf blaenllaw’r cyfnod, ond aeth ei chyfraniad hi yn angof tan yn ddiweddar. Cafodd y model ei greu yn dilyn ymgyrch gan ferch 12 oed i gael cerflun o Mary Anning yn ei thref enedigol, Lyme Regis.

Digwyddiadau o ddiddordeb

Digwyddiadau