Delweddau Diwydiant

Ynglŷn â'r catalog

Catalog yw hwn o'r holl baentiadau, darluniau, dyfrlliwiau, printiau, cerfluniau a chelf gymwysedig yng nghasgliad ddiwydiant Amgueddfa Cymru, sy'n cynnwys Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru. Does dim delwedd o bob eitem eto - mae rhai yn aros am ffotograffau cofnodi a hawlfraint rhai heb glirio.

Am ragor o wybodaeth am waith yn y casgliad cysylltwch â

. Rydym wedi ceisio dod o hyd I ddeiliaid hawlfraint a gofyn am ganiatad ym mhob achos perthnasol; os ydym yn anfwriadol wedi ailgynhyrchu unrhywbeth heb ganiatâd, neu wedi cam-briodoli hawlfraint, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Am ragor o wybodaeth am drwyddedu delweddau, cysylltwch â

.

Byddai adborth am Delweddau Diwydiant, ac unrhyw wybodaeth newydd am waith yn y casgliad yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Sylwer bod casgliad yn ymwneud â'r Gymru ddiwydiannol hefyd ym meddiant yr Adran Gelf. Gellir gweld rhai o'r gweithiau yma ar wefan

Casgliadau Celf Arlein

.