Ffilmio ar Leoliad

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gerddi a Gornestau

Mae nifer o ofodau yn steil ymerodraeth Rhufain i'w ganfod yng Nghaerleon, gan gynnwys gerddi a baracs - sy'n addas ar gyfer ail-greu hanesyddol, neu'n leoliad unigryw ac anarferol ar gyfer ffotograffiaeth neu gyfweliadau.

Nerth Bôn Braich

Does dim llawer o leoliadau ffilmio all gynnig gladiatoriaid wedi'u hyfforddi. Os ydych chi'n trefnu rhywbeth mawr - mae'r cyfarpar a'r bôn braich gennym ni. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cefnogi ein gwaith

Os ydych chi'n grwp cymunedol, yn elusen gofrestredig, gorff addysg ffurfiol neu'n rhan o Lywodraeth Cymru, cewch logi stafell am ddiwrnod am bris gostyngedig.

Cysylltwch â ni i weld a allwn ni eich helpu.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Newyddion a'r Wasg

I weld be' sy' 'mlaen yn yr Amgueddfa, neu i gysylltu â Swyddfa'r Wasg, ymwelwch â thudalen Newyddion a'r Wasg.