Ffilmio ar Leoliad

Cefnogwch Amgueddfa Cymru, Cefnogwch Ein Cymunedau

Eleni, wynebodd cymunedau Cymru heriau na brofwyd erioed o’r blaen. Gan ddefnyddio casgliadau cenedlaethol Cymru, rydym yn cynorthwyo cymunedau drwy’r cyfnod anodd hwn.
Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth. Gallwch chi ein helpu ni heddiw?

Rhowch yn awr!

Gerddi a Gornestau

Mae nifer o ofodau yn steil ymerodraeth Rhufain i'w ganfod yng Nghaerleon, gan gynnwys gerddi a baracs - sy'n addas ar gyfer ail-greu hanesyddol, neu'n leoliad unigryw ac anarferol ar gyfer ffotograffiaeth neu gyfweliadau.

Nerth Bôn Braich

Does dim llawer o leoliadau ffilmio all gynnig gladiatoriaid wedi'u hyfforddi. Os ydych chi'n trefnu rhywbeth mawr - mae'r cyfarpar a'r bôn braich gennym ni. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cefnogi ein gwaith

Os ydych chi'n grwp cymunedol, yn elusen gofrestredig, gorff addysg ffurfiol neu'n rhan o Lywodraeth Cymru, cewch logi stafell am ddiwrnod am bris gostyngedig.

Cysylltwch â ni i weld a allwn ni eich helpu.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Newyddion a'r Wasg

I weld be' sy' 'mlaen yn yr Amgueddfa, neu i gysylltu â Swyddfa'r Wasg, ymwelwch â thudalen Newyddion a'r Wasg.