Llogi Ystafelloedd

Clasurol a Chyfleus

Gofod cyfarfod a chyflwyno bychan a hyblyg, nid nepell o'r M4, mae Amgueddfa'r Lleng Rufeinig yn leoliad gwych ar gyfer diwrnod hyfforddiant, gweithdai a digwyddiadau.

Lawrlwytho Rhestr Brisiau

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Ysbrydoliaeth

Mae safle'r amgueddfa yn llawn hen hanes. Mae'n orielau Rhufeinaidd yn addas ar gyfer derbyniad anffurfiol, digwyddiadau rhwydweithio neu gofrestru cynadleddau.

Cewch fwynhau rhywbeth arbennig pan fyddwch yn llogi derbyniad diod yn ein gerddi Rhufeinaidd.

Cyflwyniadau a Chyfarfodydd

Mae gennym ystafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfod neu gyflwyno, oll ar gael am bris rhesymol.

Cysylltwch â ni i weld beth allwch chi ei wneud yma.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Adeiladu Tîm

Oes angen 'chydig o hwyl ar eich tîm? Ychwanegwch becyn gweithgaredd Rufeinig at eich llogiad ystafell. Mae dyddiau adeiladu tîm holl-gynhwysfawr ar gael hefyd.

Lawrlwytho Rhestr Brisiau

Croeso i Bawb

Os ydych chi'n grwp cymunedol, yn elusen gofrestredig, gorff addysg ffurfiol neu'n rhan o Lywodraeth Cymru, cewch logi stafell am ddiwrnod am bris gostyngedig.

Cysylltwch â ni i weld a allwn ni eich helpu.

Cefnogwch ein gwaith

Fel corff, rydym ni'n darparu mwy o gyfleuon dysgu y tu allan i'r dosbarth nag unrhyw sefydliad arall yng Nghymru, yn ogystal â gofalu am ein casgliad cenedlaethol.

Llogwch ein lleoliad er mwyn cefnogi'n gwaith elusennol - yn darparu digwyddiadau, arddangosfeydd a chyfleon i ddegau o filoedd o ymwelwyr, bob blwyddyn.