Digwyddiadau

Digwyddiad: Wyna yn Llwyn-yr-eos

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
5–27 Mawrth 2022, 10am - 5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Sgrinwyna

Pa ffordd well o ddathlu dechrau’r gwanwyn nag wrth groesawu newydd-ddyfodiaid y sied wyna? Ymunwch â ni i groesawu’r ŵyn bach yn Fferm Llwyn yr Eos. 

Bydd wyna Llwyn-yr-eos ar agor i’r cyhoedd bob dydd eleni yn ystod oriau agor yr Amgueddfa. Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd.

Os ydych chi’n ymweld a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, rydyn ni'n awgrymu’n gryf i chi archebu tocyn drwy Eventbrite drwy dudalen Ymweld yr amgueddfa.

Mae'n rhaid archebu lle parcio o flaen llaw os yn ymweld â Sain Ffagan. Os nad oes angen lle parcio arnoch chi, gallwch chi ymweld â Sain Ffagan bellach heb archebu ymlaen llaw.

  • Gallwch ddilyn hynt a helynt y mamau a’r babis ar #sgrinwyna ar wefan yr Amgueddfa (12-27 Mawrth).

  • Neu, os ydych chi awydd profiad mwy ymarferol, dewch ar un o’n Dyddiau Wyna!

 

Os ydych yn bwriadu dod draw i’r fferm i gyfarfod ein mamau a babis newydd, cofiwch ddarllen y cyngor isod:

  • Gall dod i gyswllt â defaid yn ystod cyfnod wyna fod yn beryglus i fenywod beichiog.  Os ydych chi’n feichiog, neu’n credu y gallech chi fod, darllenwch y canllawiau GIG cyn dod i gyfarfod â’n defaid.
  • Mae’r holl ddefaid yn y siediau dros gyfnod wyna un ai yn feichiog neu’n famau newydd amddiffynnol. Mae gennym bolisi ‘dim cyffwrdd’ ar gyfer yr holl ddefaid ac ŵyn er mwyn eu gwarchod. Gofynnwn i chi fod yn dawel a thyner o gwmpas yr anifeiliaid.
  • Bydd pob oen iach yn cael ei fwydo gan ei fam.  Bydd unrhyw fwydo ychwanegol â photel ar gyfer yr ŵyn bregus yn cael ei wneud gan aelod o’r tîm, a ddim gan aelodau’r cyhoedd.
  • Cŵn – dim ond cŵn gydag ymddygiad da ar dennyn byr gaiff ddod i’r fferm adeg wyna.  Gofynnwn i chi gadw eich cŵn draw o’r defaid bob amser. Cadwn yr hawl i warchod lles ein defaid yn hyn o beth, a gofynnir i gŵn/perchnogion cŵn sy’n ymddwyn yn anaddas i adael yr ardal.
Digwyddiadau