Digwyddiadau

Cwrs: Dim lle ar ôl - Torchau Helyg Nadoligaidd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
2 Rhagfyr 2023, 10:30 - 1yh & 1:30 - 4yh
Pris £50 | £40 Gostyngiad
Addasrwydd 16+*

Dim lle ar ôl

 

Dysgwch ddefnyddio technegau plygu helyg traddodiadol. Dewch i greu torch Nadoligaidd hardd, naturiol ar gyfer eich cartref mewn cwrs ymarferol, hanner diwrnod.

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs  *(heblaw am Bopty Derwen)

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio. Bydd y tîm tocynnau yn cysylltu â chi gyda manylion drwy'r e-bost a ddarparwyd wrth archebu. 

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan).

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

 

Cyrsiau yn Amgueddfa Cymru: Telerau ac Amodau

 

Drwy archebu lle ar ein cyrsiau, rydych chi'n ein cefnogi ni i adrodd stori Cymru er mwyn ysbrydoli pawb. Diolch o galon.

 

Digwyddiadau