Digwyddiadau

Cwrs: Plygu Basgedi i Ddechreuwyr: Basgedi Zarzo

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim lle ar ôl
14 Hydref 2023, 10:30am - 4:30pm
Pris £80 | Gostyngiad £65
Addasrwydd 16+*

Basged Zarzo 

Basged wiail Zarzo o Sbaen yw hon. Mae'r dyluniad wedi'i seilio ar hambwrdd draenio caws o Gatalonia.


Ar y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu sut i wehyddu'r fasged brydferth hon o wiail lliw – perffaith i arddangos ffrwythau neu wyau.

 

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs  *(heblaw am Bopty Derwen)


Gwybodaeth Ychwanegol
 

Lleoliad

Cynhelir y cwrs yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Defnyddiwch god post CF5 6XB ar gyfer llywio â lloeren.

Parcio

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio. Bydd y tîm tocynnau yn cysylltu â chi gyda manylion drwy'r e-bost a ddarparwyd wrth archebu.

Iaith

Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Oedran

16+. (Rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn 18+ sy’n cymryd rhan)

Hygyrchedd

Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

 
Gall darllen y telerau ac amodau ar gyfer ein cyrsiau yma.
 
 
TOCYNNAU

Drwy archebu lle ar ein cyrsiau, rydych chi'n ein cefnogi ni i adrodd stori Cymru er mwyn ysbrydoli pawb. Diolch o galon.

Digwyddiadau