Digwyddiadau

Arddangosfa: Dod Adref: Rhannu Straeon Iechyd Meddwl Cyn-filwyr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9–18 Tachwedd 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd 18+
Archebu lle Galw Heibio

Celf gan Ian Kennedy 

Logo gyda'r gair 're-live' yn fawr yn y canol. Oddi tano mae'r geiriau 'everyone has a story to tell'. mae'r testun i gyd yn ddu a mae amlinelliad du o gwmpas y geiriau hefyd.
Logo gyda'r geiriau 'Positive Pathways by Veterans, For Veterans mewn du, o dan y geiriau mae niver o goed gwahanol gyda'r lliwiau coch gwyrdd a melyn, ar yr ochr dde mae  amlinelliad polyn cyfarwyddiadau
Logo gyda'r geiriau The Armed Forces Covenant Fund Trust mewn llwyd arno, ar yr ochr chwith mae tri stribed du, coch a glas

Mae Dod Adref yn arddangosfa profiadau bywyd sy'n cael eu hadrodd ar ffurf comic a chartŵn unigryw wedi'i gynhyrchu gan gyn-filwyr ar y cyd a sefydliad Celfyddydau mewn Iechyd Re-Live, artistiaid comic ac ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd.  

Cofnodwyd straeon grŵp o gyn-filwyr ar-lein yn ystod pandemig Covid, ac mae eu straeon yn taflu goleuni ar agweddau o'u profiadau sydd prin yn cael eu trafod. Cefnogwyd y cyn-filwyr i rannu ac addasu naratif sy'n aml yn drawmatig, a gweithio gyda chartwnydd proffesiynol i greu stori orffenedig.

 

Mae’r digwyddiad yn rhan o Ŵyl Being Human, gŵyl genedlaethol y Dyniaethau yn y DU, sy’n cael ei chynnal rhwng 9-18 Tachwedd. Am fwy o wybodaeth, ewch i beinghumanfestival.org

Ar y cyd ag Prifysgol Caerdydd.

 

Cymerwch olwg ar yr holl ddigwyddiadau Gŵyl Bod yn Ddynol. 

Mwy o ddigwyddiadau 

Digwyddiadau