Digwyddiadau

Cwrs: Plygu Basgedi i Ddechreuwyr: Basged Arddio Helyg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim lle ar ôl
2 Mawrth 2024, 10:30 - 4pm
Pris £85 | £70 Gostyngiad
Addasrwydd 16+*
Basged Arddio Helyg

Basged Arddio Helyg

Archebu Tocyn  

 

Cwrs undydd fydd yn rhoi cyflwyniad i greu basged gyda helyg.  


Dysgwch sut i creu basged hyfryd i’w defnyddio yn yr ardd neu’r gegin. Byddwn yn darparu amrywiaeth o helyg o wahanol liwiau.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs  *(heblaw am Bopty Derwen)


Gwybodaeth Ychwanegol 
 

Lleoliad

Cynhelir y cwrs yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Defnyddiwch god post CF5 6XB ar gyfer llywio â lloeren.

 
Iaith

Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Oedran

16+. (Rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn 18+ sy’n cymryd rhan)

Hygyrchedd

Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

 
Gall darllen y telerau ac amodau ar gyfer ein cyrsiau yma.

Drwy archebu lle ar ein cyrsiau, rydych chi'n ein cefnogi ni i adrodd stori Cymru er mwyn ysbrydoli pawb. Diolch o galon.

 

 

 

Digwyddiadau