Lleoliad

Lleoliad


Mewn car

Ar fws

Adventure Travel 320

– yn stopio ym mhentref Sain Ffagan

I drefnu'ch taith, ewch i Traveline Cymru neu ffoniwch 0800 464 0000.

Ar drên

Parc Waun-gron yw’r orsaf drenau agosaf, 2 filltir o Sain Ffagan. Trenau Trafnidiaeth Cymru sy’n cynnal y gwasanaeth.
Mae Parc Waungron ger y brif lwybr fysiau i Sain Ffagan. Ewch i Traveline Cymru i drefnu’ch taith.

Ar feic

Llwybr Elái yw'r prif lwybr beiciau i'r Amgueddfa o ganol dinas Caerdydd. Mae arwyddion ar y cymal rhwng y Tyllgoed a’r Amgueddfa, cymal heb draffig yn dilyn llwybr tawel ar hyd yr afon.

 

Gwybodaeth beicio

 

Mae digonedd o le i glymu beiciau.