Diweddariad Covid-19

Yn dilyn cyflwyno mesurau cyfyngiadau lleol yn Abertawe a Chaerdydd gan Lywodraeth Cymru rydym wedi penderfynu cau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a’r adeiladau hanesyddol a’r orielau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru o ddydd Llun 28 Medi. Bydd tiroedd agored Sain Ffagan yn parhau ar agor a gellir archebu tocyn am ddim i ymweld ar ein gwefan.

Mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Ngherllion eisioes wedi cau yr wythnos hon yn dilyn mesurau cyfyngiadau lleol yng Nghasnewydd.

Mae gweddill ein hamgueddfeydd ar draws Cymru ar agor i’r cyhoedd. Cliciwch ar wefan pob Amgueddfa isod am fanylion ymweld pellach. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan iawn.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.