Digwyddiadau

Digwyddiad: Noson Swper GRAFT

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Gorffennaf 2022, 6.30pm
Pris £15 y pen
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch eich lle trwy Eventbrite.

Mwynhewch swper syml, blasus o fwyd llysieuol, wedi’i dyfu yn yr ardd, a’i goginio yn ein popty cob…a’r cyfan yn ein gardd gymunedol hardd yng nghanol y ddinas.

Mae noson swper GRAFT yn ofod i archwilio syniadau a materion bwyd, hinsawdd, tir, cymuned a diwylliant.

Boed law neu hindda rydym yn barod I fwynhau’r noson. Os bydd y tywydd yn rhy ddrwg ar gyfer yr awyr agored, bydd y swper yn cael ei osod yn ein mannau trawiadol dan do.

Tocynnau yn gyfyngedig

£15pp yn cynnwys bwyd , (bar talu ar gael hefyd)

Tocynnau

 

 

Digwyddiadau