Digwyddiadau

Digwyddiad: Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Tachwedd, 7 Rhagfyr 2023, 4 Ionawr a 1 Chwefror 2024
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mwy

Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ystod ein horiau agor estynedig ar ddydd Iau cyntaf bob mis. 

 

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn agor ei drysau tan 7:30pm ar ddydd Iau 2 Tachwedd a 7 Rhagfyr 2023, 4 Ionawr a 1 Chwefror 2024.

 

Gydag oriau agor estyngedig, bydd cyfle ychwanegol/cyfle arall I chi:

 

  • Gyfarfod am goffi yn yr amgueddfa.
  • Cymdeithasu gyda ffrindiau yn yr amgueddfa.
  • Crwydro drwy’r arddangosfeydd yn yr amgueddfa.
  • Ddysgu am orffennol diwydiannol Cymru yn yr amgueddfa.
  •  

Gall ymwelwyr hefyd roi cynnig ar  argraffu llythrenwasg traddodiadol neu fwynhau pryd ysgafn yn y caffi.

 

Mynediad AM DDIM i'r amgueddfa. 

 

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yw eich amgueddfa chi, a'ch gofod chi i ymweld a'i fwynhau. Felly, dewch draw ar ddydd Iau a gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad.

Digwyddiadau