Digwyddiadau

Digwyddiad: Haf o Hwyl - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
28 Gorffennaf–1 Medi 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Dyma logo gyda'r geiriau Haf o Hwyl, Summer of fun wedi eu hysgrifennu mewn glas ar gefndir hufen, uwchben y tecst mae amlinelliad o dri calon, y cyntaf yn binc gyda'r ail yn goch ar trydydd yn felyn
Dyma logo Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru, mae'r testun yn goch ar gefndir gwyn. Mae yma hefyd amlinelliad adeilad treftadol ar yr ochr chwith

Ffederasiwn Amgueddfeudd ac Orielau Celf Cymru

Dyma Logo gyda'r geiriau yn nodi bod y prosiect wedi ei arianu gan Lywodraeth Cymru gyda testun du ar gefndir gwyn

Dewch draw i'r Amgueddfa a chymryd rhan yn y gweithdai a pherfformiadau sydd wedi cael eu trefnu fel rhan o'r Haf o Hwyl. Mae'r ŵyl wedi cael ei drefnu fel rhan o'r prosiect Haf o Hwyl, sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

 

Sialens Adeiladwaith Mawr XL

28 Gorffenaf – 1 Medi (Pob dydd Iau yn ystod yr haf) 12.30 – 3.30pm

Galw holl egin beirianwyr! Defnyddia dy sgiliau dylunio ac adeiladu i gwblhau sialens XL Wales. Defnyddir cit adeiladu K’NEX ar gyfer pob sialens. Rho dy feddwl ar waith!

Cyflawnwyd gan XL Wales

Cliciwch y teitl am mwy o wybodaeth

Chwifiwch Eich Baner

9–10 a 13–14 Awst 2022, 12.30yp - 3.30yp 

Wyddoch chi fod gan bob criw o fôr-ladron eu baner unigryw eu hunain? Sut fyddai'ch un chi'n edrych? Ymunwch â ni i ddylunio a chreu eich baner eich hun i gyfleu eich personoliaeth.

Cliciwch y teitl am mwy o wybodaeth

 

Sioe Morladron - Bartu Ddu

20 Awst 2022, 1-3yp 

Dewch i gael eich syfrdanu gan ein drama o’r moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg wrth glywed am un o fôr-ladron enwocaf a drwg-enwog Cymru - Barti Ddu. Dwyieithog. 6 + oed

Cliciwch y teitl am mwy o wybodaeth

 

Gwasg Argraffu - Cardiau Post

23–24 a 27–28 Awst 2022, 12.30 yp- 3.30 yp 

Cyn dyfeisio'r wasg argraffu, roedd rhaid ysgrifennu pob testun gyda llaw. O ganlyniad, roedd y ddyfais yma yn un o rhai mwyaf dylanwadol ei gyfnod. Rhowch gynnig ar greu eich cerdyn post eich hun gan ddefnyddio gwasg ein Hamgueddfa, a'i bersonoli i'w anfon at rywun arbennig dros yr haf.

Cliciwch y teitl am mwy o wybodaeth

 

Mae'r gweithgareddau yma yn cael eu threfnu gan Amgueddfa Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru fel rhan o fenter Haf o Hwyl, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Digwyddiadau