Digwyddiadau

Arddangosfa: Llongau Rhithiol a’r Llanw

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
28 Ionawr–27 Gorffennaf 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Llun du a gwyn o oleudy.

Mae’r ffotograffydd Peter Britton wedi creu morluniau anhygoel o amgylch straeon y llongddrylliad ar Ynys Twsgr, sy’n llai na 500m (0.3 milltir) o hyd a thua 3km (dwy filltir) i’r gorllewin o Aberogwr ym Mro Morgannwg. Mae wedi hawlio dwsinau o fywydau dros y canrifoedd.

 

Mae'r ymchwiliad ffotograffig hwn yn talu parch i'r bobl a gollodd eu bywydau ar y môr, yn enwedig yn nyfroedd Môr Hafren.

 

Mae’r gwaith hwn yn talu teyrnged i’r bobl a suddodd i’w tynged hallt ar nosweithiau stormus, du. 

 

Mae’r gwaith hwn yn ein hatgoffa pa mor beryglus yw ein moroedd.

 

Digwyddiadau