Digwyddiadau

Digwyddiad: Y Sioe Swigod

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
19 Mawrth 2023, 3pm
Pris £2.50yp
Addasrwydd Teuluoedd

Sioe gyda rhywbeth i bawb yw hon. Mae'n addas i fabanod, Mam-gu a Dad-cu a phawb yn y canol. 

Mwynhewch mewn sioe llawn hwyl wrth gael eich synnu gan swigod sy'n arnofio, suddo, chwyddo, crebachu, llosgi a ffrwydro! 

Mae'n sioe llawn rhyfeddod!

Tocynnau

Sioe a ddarperir gan: Explorer Dome

 

 

Digwyddiadau