Digwyddiadau

Arddangosfa: Camlas Abertawe 225

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Ebrill–17 Medi 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni i ddathlu 225 mlynedd ers agor Camlas Abertawe. Darganfyddwch pam roedd y camlesi yn hanfodol i'r chwyldro diwydiannol a chymunedau yn Abertawe. Darganfyddwch pa mor bwysig ydyn nhw o hyd a pha waith sy'n mynd ymlaen i adfywio'r dyfrffyrdd hyn. Ewch am dro, gwyliwch y bywyd gwyllt, cymerwch ran neu hyd yn oed caiac ar y gamlas.

 

Crëwyd yr arddangosfa hon gan Gymdeithas Camlesi Abertawe, gyda chefnogaeth yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Digwyddiadau