Digwyddiadau

Arddangosfa: Camlas Abertawe 225

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Wedi'i Orffen
1 Ebrill–17 Medi 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni i ddathlu 225 mlynedd ers agor Camlas Abertawe. 

Darganfyddwch pam roedd y camlesi yn hanfodol i'r chwyldro diwydiannol a chymunedau yn Abertawe. 

Darganfyddwch pa mor bwysig ydyn nhw o hyd a pha waith sy'n mynd ymlaen i adfywio'r dyfrffyrdd hyn. 

 

Crëwyd yr arddangosfa hon gan Gymdeithas Camlesi Abertawe, gyda chefnogaeth yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Digwyddiadau