Digwyddiadau

Digwyddiad: Noson Swper GRAFT

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mehefin 2023, 6.30pm
Pris £15 y pen
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni yng ngardd gymunedol GRAFT  am bryd o fwyd tymhorol wedi’i goginio yn ein popty tân coed a adeiladwyd gan y gymuned. 

Mae'r swper hwn i ddathlu wythnos ffoaduriaid ac Abertawe fel Dinas Noddfa, gyda sgyrsiau thema, bwyd a cherddoriaeth.           

Tocynnau cyfyngedig £15 y pen gan gynnwys swper, (bar talu hefyd ar gael)

(Bydd y digwyddiad hwn yn dod tu mewn i'r Amgueddfa mewn tywydd garw)

Archebu'n agor 1af o Ebrill

Digwyddiadau