Digwyddiadau

Arddangosfa: Rheilffyrdd Unedig

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Awst 2023 – 25 Chwefror 2024
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Darganfyddwch yr hanes rhyfeddol y tu ôl i'n rheilffyrdd.

Mae’r arddangosfa hon yn arddangos yr amrywiaeth o reilffyrdd lleol a fodolai ledled Cymru cyn 1923.

Byddwch hefyd yn dysgu am sut mae rheilffyrdd segur wedi cael eu hailddefnyddio fel llwybrau beicio a llwybrau troed, eu hailagor fel rheilffyrdd treftadaeth, a rheilffyrdd y bwriedir eu hailagor  i leddfu tagfeydd ar y ffyrdd fel rhan o drafnidiaeth gynaliadwy.

Digwyddiadau