Ymweld

Grwpiau

Mae'r Amgueddfa mewn lleoliad perffaith i chi fwynhau diwrnod i'r brenin. Wedi i chi gael golwg ar ein holl arddangosfeydd a gwrthrychau, gallwch fwynhau'r Ardal Forwrol sy’n llawn llefydd hanesyddol a diddorol. Gallwch gerdded i siopau canol y ddinas mewn pum munud, neu fynd am dro ar hyd y promenâd i weld Bae Abertawe ar ei orau.

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

  • Fynediad am ddim
  • Gostyngiad o 10% yn caffi yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
  • Gostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
  • Taith gyflwyno
  • Lluniaeth am ddim i yrwyr bysiau

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Am ragor o fanylion ac i archebu’ch ymweliad ymlaen llaw ffoniwch (029) 2057 3600 neu ebostiwch amgueddfayglannau@amgueddfacymru.ac.uk

Ymweld