Digwyddiadau

Digwyddiad: Creu Bathodyn

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Wedi'i Orffen
21 Chwefror 2023, 10am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni yn y Pwll Chwarae wrth i ni baratoi am Ddydd Gŵyl Dewi! 

Galwch draw i greu bathodyn cennin Pedr neu genhinen, canu caneuon a mwynhau gweithgareddau eraill yn Gymraeg. 

Mae croeso cynnes i siaradwyr rhugl, dysgwyr, neu unrhyw un â diddordeb! 

Digwyddiadau