Oriau Agor

Ar agor 9.30am - 5pm bob dydd. Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3.30pm. Bydd y Teithiau Tanddaearol yn cael eu hatal ystod cyfnodau prysur. Ffoniwch 029 2057 3650 am amseroedd agor mis Ionawr.

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma »

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Mynediad »

Bwyd a Diod

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll ar gau yn ystod y gaeaf. Mae’r Siop Goffi ar agor yn ystod y gaeaf ac yn cynnig amrywiaeth o fwyd poeth ac oer, cacennau, diodydd poeth ac oer a danteithion.

Bwyd a Diod »

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau »

Teuluoedd

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Teuluoedd »

Parcio

£3 rhaid talu ac arddangos.