Oriau Agor

Ar agor 9.30am - 5pm bob dydd. Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3.30pm. Bydd y Teithiau Tanddaearol yn cael eu hatal ystod cyfnodau prysur. Ffoniwch 029 2057 3650 am amseroedd agor mis Ionawr.

Lleoliad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma »

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Mynediad »

Bwyd a Diod

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll ar gau yn ystod y gaeaf. Mae’r Siop Goffi ar agor yn ystod y gaeaf ac yn cynnig amrywiaeth o fwyd poeth ac oer, cacennau, diodydd poeth ac oer a danteithion.

Bwyd a Diod »

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau »

Teuluoedd

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Teuluoedd »

Parcio

£3 rhaid talu ac arddangos.