Grwpiau

Mae grwpiau sydd wedi archebu ymlaen llaw yn gallu manteisio ar...

  • Fynediad am ddim

  • 10% i ffwrdd yn y Ffreutur a siop goffi’r Glowyr ar isafswm gwariant o £5 y pen

  • 10% i ffwrdd yn siop yr Amgueddfa ar isafswm gwariant o £5 y pen

  • Lluniaeth am ddim ar gyfer gyrrwr y bws

Sylwch mai dim ond grwpiau o 10 neu fwy sy’n gallu archebu ymlaen llaw.

Gofynnwch yn y Dderbynfa am eich map safle a chasglu eich talebau a archebwyd ymlaen llaw (bydd angen i chi eu harchebu pan fyddwch yn bwcio) i sicrhau bod aelodau eich grŵp yn cael gostyngiad yn ein siopau a'n mannau arlwyo.

Sylwer nad yw'r gostyngiadau arlwyo a manwerthu yn berthnasol i grwpiau addysgol. Mae'n bolisi gennym y dylai unrhyw blentyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.