Esblygiad Cymru

Oriel Esblygiad Cymru

Cymrwch daith chwedlonol drwy amser a gofod.

Dilynwch siwrnai Cymru wrth iddi deithio ar draws wyneb y blaned o'i gwreiddiau biliynau o flynyddoedd yn ôl, wedi'i bywiogi drwy gyfrwng ffilm, sain, golau a sbesimenau ardderchog.

Ymbaratowch am daith 4,600 miliwn o flynyddoedd yng nghwmni fgwibfeini, cerrig o'r lleuad a ffosiliau ar siwrnai sy'n dod â chi wyneb yn wyneb â deinosoriaid a mamothiaid gwlanog.

Mae'r stori'n cychwyn gyda'r Glec Fawr a dechreuad amser, gan arwain at ymffurfiad y Ddaear 4.5 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Yna bydd eich taith yn mynd drwy sawl math gwahanol o hinsawdd ac amgylchedd wrth i Gymru symud ar draws wyneb y blaned.

Dysgwch sut y bu i fywyd esblygu a gwelwch ffosiliau ac arddangosiadau sy'n ail-greu'r amgylchedd pan oedd gwahanol anifeiliaid yn byw.

Cefnogwch Amgueddfa Cymru, Cefnogwch Ein Cymunedau

Eleni, wynebodd cymunedau Cymru heriau na brofwyd erioed o’r blaen. Gan ddefnyddio casgliadau cenedlaethol Cymru, rydym yn cynorthwyo cymunedau drwy’r cyfnod anodd hwn.
Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth. Gallwch chi ein helpu ni heddiw?

Rhowch yn awr!

Cewch weld sgerbydau mowntiedig o greaduriaid hynafol gan gynnwys ailgread trawiadol o dde Cymru 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl sy'n arddangos sgerbydau ac olion traed trawiadol y dinosoriaid.

Mae oriel gyflwyno'n dangos sut mae dŵr, gwynt, rhew, disgyrchiant a gwres o'r tu mewn i'r Ddaear wedi ffurfio ein planed.

Wrth i Gymru dreiglo'n araf ar draws wyneb y Ddaear o'i dechreuadau deheuol iawn mae wedi cwrdd â llosgfynyddoedd, rhewlifoedd, riffiau cwrel, corsydd trofannol ac anialdiroedd ar hyd y ffordd.

Dyma arddangosfa fwyaf erioed yr Amgueddfa ac mae'r man arddangos dros fil o fetrau sgwâr. Mae'n adrodd stori esblygiad yng Nghymru o'i gwreiddiau daearegol cynharaf hyd ddiwedd yr Oes Iâ ddiwethaf pan ffurfiwyd ein tirwedd bresennol.