Ffotograffiaeth

Caniateir tynnu ffotograffau yn yr orielau at ddefnydd personol, heb fod yn fasnachol, yn unig.

  • Gwaherddir defnyddio fflach ym mhob achos.
  • Gwaherddir defnyddio trybedd a ffon hunlun ym mhob achos.
  • Gwaherddir tynnu ffotograffau mewn arddangosfeydd benthyg ym mhob achos.
  • Gwaherddir tynnu ffotograffau o weddillion dynol ym mhob achos.

Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau nad yw'n torri unrhyw hawlfraint.