Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof - Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
13–15 Gorffennaf 2024 , 10:30 - 4yh
Pris £150 | £125 gostyngiad
Addasrwydd 18+

Archebu Tocynnau 

Mae’r cyrsiau undydd yma'n gyfle i droi eich llaw at hen grefft gofannu yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw.


Fel rhan o grŵp bach o dan arweiniad Andrew Murphy, gof yr Amgueddfa, byddwch yn dysgu sut i drin dur poeth a chreu darn o waith metel unigryw wedi’i ddylunio gennych chi. Bydd pawb yn creu procer syml, yn ogystal â rhai addurniadau bychain o'n rhestr os fydd amser.

Mae’r diwrnod hwyl, hamddenol hwn yn addas i ddechreuwyr pur. Bydd dau le i'w archebu bob diwrnod.


Gwybodaeth Diogelwch:

I gymryd rhan yn y cwrs, mae gofyn gwisgo’n addas (wele isod) a dilyn cyfarwyddiadau’r gof ynglyn a gweithio’n ddiogel.

Dylai pob dilledyn fod o ddeunydd naturiol, 100% cotwm os yn bosib

  • Dylid cael llewys hir i orchuddio’r breichiau
  • Dylai’r trowsus fod ddigon llac i orchuddio pen ucha’r sgidiau. (Dim ond trowsus hyd llawn y dylid ei wisgo).
  • Mae esgidiau diogelwch yn hanfodol - rhaid i chi eu darparu.
  • Darperir sbectol ddiogelwch – mae’n rhaid gwisgo hon gydol eich amser yn yr Efail. Darperir hefyd ffedog ledr.
  • Os ns fydd cyfarwyddiadau’r gof yn cael eu dilyn, gellir dod a’r sesiwn i ben.


Gwybodaeth Bwysig Ychwanegol:   
 

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs *(heblaw am Bopty Derwen)

Parcio

Gallwch barcio yn y maes parcio i ymwelwyr, codir tâl o £6 a gallwch dalu trwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn.

Iaith:

Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Hygyrchedd:

Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

Gall darllen y telerau ac amodau ar gyfer ein cyrsiau yma.
 

Mae'n ddrwg gennym, dyw tocynnau'r digwyddiad yma ddim ar gael ar hyn o bryd.

Drwy archebu lle ar ein cyrsiau, rydych chi'n ein cefnogi ni i adrodd stori Cymru er mwyn ysbrydoli pawb. Diolch o galon.

Digwyddiadau