Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyno Enamlo

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim lle ar ôl
4 Chwefror 2023, 10:30 - 3:30yh
Pris £80 | £65 Gostyngiad
Addasrwydd 16+*
Llun: Cwrs enamlo yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyflwyniad modern a chwareus yw’r gweithdy hwn i grefft draddodiadol enamlo. Yr artist lleol Sophie Buckingham fydd yn eich helpu i ddysgu technegau marcio, stensil, sgraffito ac addurniadau eraill. Bydd cyfle hefyd i arbrofi â phatrwm a lliw a thanio enamel gwydrog ar gopr yn yr odyn. 

Diwrnod hamddenol, hwyliog sy’n addas i ddechreuwyr llwyr, gydag unrhyw offer a deunyddiau wedi’u darparu. 

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs *(heblaw am Bopty Derwen) 

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio. Bydd y tîm tocynnau yn cysylltu â chi gyda manylion drwy'r e-bost a ddarparwyd wrth archebu.  

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB 

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. 

Iaith: Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg 

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan). 

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd. 

 

Telerau ac amodau: Mae'r telerau ac amodau ar gyfer ein cyrsiau ar gael i'ch ystyried fan hyn.

 

TOCYNNAU

 

Cymerwch olwg ar rai o gyrsiau eraill gan Amgueddfa Cymru yma: Cyrsiau Creadigol yn Amgueddfa Cymru | Museum Wales

 

 

Digwyddiadau