Digwyddiadau

Cwrs: Tyfwch Ardd Flodau a Chreu Tusw Blodau Sych

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
17 Gorffennaf 2024 , 10:30 -3.30pm
Pris £65 | £55 Gostyngiad
Addasrwydd 16+*

Blodau Sain Ffagan

Gardd Sain Ffagan

Blodau Sain Ffagan

Archebu Tocynnau 

Cwrs yn rhoi cyflwyniad ar ddewis y blodau a’r gwair addurnol gorau i’w sychu, a’r ffordd orau i’w tyfu. Dysgwch sut i sychu blodau yn naturiol, a chael cyfle i gynaeafu planhigion sy’n cael eu tyfu’n gynaliadwy yng ngardd Castell Sain Ffagan. Arweinydd y cwrs yw Luciana, Cadwraethydd Gerddi yn Sain Ffagan, fydd yn dangos i chi sut i drefnu blodau sych yn dusw prydferth i fynd adref gyda chi.  

Cynhelir y cwrs yng ngardd Castell Sain Ffagan a Gweithdy. Mae’r ardd a Gweithdy ryw 10 munud ar droed o’r Brif Fynedfa, mewn dau gyfeiriad gwahanol. Mae pris y cwrs yn cynnwys unrhyw ddeunyddiau. 
 

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs  *(heblaw am Bopty Derwen) 

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB 

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. 

Parcio

Gallwch barcio yn y maes parcio i ymwelwyr, codir tâl o £6 a gallwch dalu trwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn

Iaith: Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg 

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan). 

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parciocysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd. 

 

Drwy archebu lle ar ein cyrsiau, rydych chi'n ein cefnogi ni i adrodd stori Cymru er mwyn ysbrydoli pawb. Diolch o galon. 

Digwyddiadau