Ailagor yr Amgueddfa

Cwestiynau Cyffredin

Ydw i’n gallu dod â phicnic?

Oes mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae croeso i gŵn ar y safle, ond rhaid eu cadw ar dennyn BYR ar bob adeg, os gwelwch yn dda.

Nodwch mai dim ond Cŵn Tywys sy’n cael mynediad i mewn i’r adeiladau a orielau.

Yw’r toiledau a chyfleusterau newid babi ar agor?

Mae ein toiledau a’r cyfleusterau newid babi yn parhau ar agor. Rydym wedi rhaglennu trefn lanhau estynedig ar gyfer y gofodau yma, a byddwn yn cyfyngu’r niferoedd all defnyddio’r cyfleusterau ar yr un pryd.

Bwyd a diod ar y safle

Bydd detholiad o ddiodydd poeth ac oer, byrbrydau, brechdanau a chacennau ar gael i’w prynu ar ddiwrnod eich ymweliad, edrychwch i weld beth sydd ar agor wrth gyrraedd. Talu â cherdyn yn unig.

Pam mae’n rhaid i mi dalu i barcio?

Rydym wedi bod yn codi tâl am barcio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Sain Ffagan Amguedddfa Werin Cymru ac yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ers nifer o flynyddoedd, a bydd hyn yn parhau. Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog o elw o’r meysydd parcio yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. 

Pryd fydd y cwrs rhaffau uchel ar agor?

Mae CoedLan ar agor ar benwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol.

Ydy’r adeiladau hanesyddol ar agor?

Bydd y profiad yn Sain Ffagan yn wahanol i’r arfer ac mae nifer cyfyngedig o’r adeiladau hanesyddol ar agor i chi ymweld.