English

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Uwch Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cynorthwy-ydd Oriel (3 swydd), Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cynorthwy-ydd Caffi/Siop Tymhorol, Amgueddfa Wlân Cymru

Gofalydd Tymhorol, Amgueddfa Wlân Cymru

Cynorthwy-ydd Personol i’r Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cynllun Henebion Cludadwy (PAS Cymru) - Swyddog Darganfyddiadau, Amgueddfa Wrecsam

Gofalydd Tymhorol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfieithydd Cynorthwyol Dros Dro, lleolwyd yn un o safleoedd Amgueddfa Cymru