Swyddi

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Gofalydd Tymhorol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gweinyddwr Arddangosfeydd a Rhaglenni, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hwylusydd Addysg (achlysurol), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd