English

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Swyddog Ddatblygu Cynorthwyol (Grantiau), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cynorthwy-ydd Arlwyo, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Swyddog Llogi Cyfleusterau, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gadwraethydd Project, Hanes Cymdeithasol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Rheolwr Adeiladau, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru