English

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Caffi/Siop, Amgueddfa Wlân Cymru

Swyddog Cyfarthrebu Cynorthwyol, Project Hel trysor; Hel Straeon, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gweithwyr Achlysurol, Amgueddfa Wlân Cymru

Glanhawr/wraig (2 swydd), Amgueddfa Genedlaethol y Glannau