English

Mae'r ddalen hon yn dangos yr holl swyddi a hysbysebwyd gan Amgueddfa Cymru. Dewiswch deitl y swydd am ragor o fanylion a gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais.

Cynorthwy-ydd Personol i’r Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Uwch Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cynllun Henebion Cludadwy (PAS Cymru) - Swyddog Darganfyddiadau, Amgueddfa Wrecsam

Gofalydd Tymhorol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfieithydd Cynorthwyol Dros Dro, lleolwyd yn un o safleoedd Amgueddfa Cymru

Glanhawr/wraig Penwythnosau (2 swydd), Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Glanhawr/wraig Rhan Amser (3 swydd), Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru