Botaneg

Sbesimenau botaneg
Sbesimenau botaneg yn yr Lysieufa Genedlaethol Cymru
Sbesimenau Helyg gwasgedig (rhywogaeth Salix) yn y lysieufa fasgwlaidd
Sbesimenau Helyg gwasgedig (rhywogaeth Salix) yn y lysieufa fasgwlaidd
Cymuned o fwsogl ar rostir Ynysoedd Malvinas gyda Dendroligotrichum squamosum a welir yn benodol yn Hemisffer y De
Cymuned o fwsogl ar rostir Ynysoedd Malvinas gyda Dendroligotrichum squamosum a welir yn benodol yn Hemisffer y De

Mae Amgueddfa Cymru yn gartref i Lysieufa Genedlaethol Cymru, sy'n cynnwys dros 750,000 o sbesimenau o bob cwr o'r byd.

Ein nod yw creu a chadw darlun llawn o fotaneg Cymru, sydd o bwys ac o safon rhyngwladol.

Mae'r Llysieufa yn dyst i 300 mlynedd o gasglu ac yn cyfrannu at ymchwil rhyngwladol ym meysydd dosbarthu a newid hinsawdd.

Casgliadau

Mae'r casgliad yn cynnwys planhigion, ffyngau ac algae wedi'u cadw, yn ogystal ag arteffactau, sleidiau, modelau a darluniau. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

  • Esiamplau o bron i bob planhigyn fasgwlaidd cynhenid i'r DU a nifer o rywogaethau sydd wedi'u cyflwyno i'r ynysoedd.
  • Casgliadau pwysig o blanhigion blodeuog Prydain gan gynnwys Hieracium, y Casgliad Dosbarthol Cenedlaethol, a chasgliad cyfeiriol pwysig o blanhigion Rubus.
  • Casgliad bryophytau ail fwyaf y DU. Yn ogystal â Chasgliad y DU Cymdeithas Fryolegol Prydain, mae yma dystiolaeth hanfodol o'r mil a mwy o rywogaethau mwsogl, llysiau'r afu a cyrnddail ym Mhrydain ac Iwerddon a'u dosbarthiad heddiw ac yn y gorffennol.
  • Dros 1000 o deipsbesimenau, man cychwyn enwi gwyddonol.
  • Y casgliad botaneg economaidd o blanhigion a ddefnyddir ledled y byd mewn meddyginiaeth, dillad a bwyd.

Uchafbwyntiau Ymchwil

  • Mae ein hymchwil dosbarthol ac ecolegol i ddiatomau (algae microsgopig) yn bwysig i ddeall sut mae llygredd a newid hinsawdd yn effeithio ar ein hafonydd a'n llynnoedd.
  • Mae monitro hirdymor o wasgariad paill arwyneb yng Nghymru yn cynyddu dealltwriaeth o newid llystyfiant a hinsawdd dros filoedd o flynyddoedd ac yn caniatáu i ni gymharu â lleoliadau perthnasol ar draws Ewrop.
  • Mae gwaith mapio mwsogl arloesol yn Ynysoedd Malfinas yn ein galluogi i gymharu'r llystyfiant ag ardaloedd eraill yn Hemisffer y De.