Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

31 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6

Trysorau celfyddyd y Genedl yn dod i Ruthun

9 Rhagfyr 2004
Heddiw, yn Rhuthun, bydd Alun Pugh, y Gweinidog dros Ddiwylliant, yn lawnsio partneriaeth arloesol newydd i sicrhau bod trysorau celfyddyd Cymru yn fwy hygyrch drwy'r wlad.

GŴYL Y GOEDEN NADOLIG — 6–9pm 8–10 Rhagfyr 2004

7 Rhagfyr 2004
100 Ffaith Hanesyddol am y Nadolig ddylech chi eu gwybod, ond bod eich pen yn rhy llawn o'r Nadolig i gofio!

Diwrnod o Hwyl y Nadolig

1 Rhagfyr 2004
Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd
11 Rhagfyr 2004
11.30am–4.30pm

Neges oddi wrth Jon Shortridge, yr Ysgrifennydd Parhaol, at staff y LCC ac at y bobl hynny sy'n gweithio dros Gyrff Cyhoeddus a

30 Tachwedd 2004
Neges oddi wrth Jon Shortridge, yr Ysgrifennydd Parhaol, at staff Llywodraeth Cynulliad Cymru ac at y bobl hynny sy'n gweithio dros Gyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad

Anrhydeddu casglwr celf amlwg o Gymru

8 Tachwedd 2004
I nodi ugain mlynedd ers marwolaeth Derek Williams, un o gasglwyr celf amlycaf Cymru, ac i ddathlu'r berthynas rhwng Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru ac Ymddiriedolaeth Derek Williams, comisiynwyd Luke Shepherd i wneud penddelw o Derek Williams.

Glaw Auvers #1- Ymyrraeth Artist gan Carol Robertson

29 Hydref 2004
Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd Tan 5 Rhagfyr 2004