Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

28 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5

Gŵyl Haf o Hwyl ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd yn Amgueddfeydd Cymru yn ystod gwyliau’r haf!

3 Awst 2022

O ddawnsio clocsiau a gemau traddodiadol i weithdai creadigol a pherfformiadau anhygoel – mae llu o weithgareddau i bobl ifanc a theuluoedd eu mwynhau yn saith safle Amgueddfa Cymru yn ystod gwyliau’r haf eleni yng Ngŵyl Haf o Hwyl!

Ail-fframio Picton: Gweithiau newydd i'w dangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ochr yn ochr â phortread o Thomas Picton

1 Awst 2022

Heddiw (1 Awst) mae Ail-fframio Picton, arddangosfa dan arweiniad cymunedol, yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

CANFOD TRYSOR YNG NGOGLEDD-ORLLEWIN CYMRU

30 Mehefin 2022

 

Mae tri chasgliad o geiniogau, yn dyddio o’r cyfnod Rhufeinig i’r cyfnod ôl-ganoloesol, wedi eu dyfarnu’n drysor ar ddydd Mercher 29 Mehefin gan Ms Katie Sutherland, Uwch Grwner Gweithredol Gogledd-orllewin Cymru.

CANFOD TRYSOR YNG NGOGLEDD-DDWYRAIN CYMRU

28 Mehefin 2022

Mae dau ganfyddiad – celc o geiniogau o Oes y Rhufeiniaid a broetsh arian o'r Oesoedd Canol – wedi cael eu datgan yn drysor ar ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022 gan Ms Katie Sutherland, Crwner Cynorthwyol Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanol).

DYFARNU BOD EITEMAU PELLACH YN GYSYLLTIEDIG Â CHERBYD RHYFEL SIR BENFRO YN DRYSOR

23 Mehefin 2022

Mae casgliad o eitemau claddu o'r Oes Haearn sy'n ymwneud â'r cerbyd rhyfel a ddadorchuddiwyd gan archaeolegwyr yn 2019, heddiw ( 23 Mehefin 2022) wedi ei dyfarnu’n drysor gan Mr Paul Bennett, Uwch Grwner Gweithredol Sir Benfro.

Amgueddfa Cymru yn dathlu Wythnos Ffoaduriaid

21 Mehefin 2022

Mae’n Wythnos Ffoaduriaid rhwng 20 a 26 Mehefin a bydd Amgueddfa Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu cyfraniad ffoaduriaid a phobl sy’n chwilio am loches yng Nghymru.