Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

141 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Adfywio'r Ddinas

14 Rhagfyr 2006

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe yn anadlu bywyd newydd i'r ddinas, a mae gennym gadarnhad swyddogol o hynny.

Amgueddfa Cymru'n Croesawu Siôn a Siân Corn

7 Rhagfyr 2006

Bydd ymwelwyr i Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ar 16 Rhagfyr 2006 yn cael eu croesawu gan Siôn Corn, a'i wraig Siân Corn bydd yn diddanu'r rheini fydd yn ymweld â Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru.

Penblwydd Arbennig i Gapel Penrhiw

5 Rhagfyr 2006

Yn wreiddiol o Dre-fach Felindre, Sir Gaerfyrddin, ail-agorwyd Capel Penrhiw yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn 1956. I ddathlu hanner can-mlwyddiant yr achlysur hwn, cynhelir gwasanaeth arbennig ar 10 Rhagfyr am 3 y prynhawn yn y capel, sydd bellach yn atyniad i filoedd o ymwelwyr yn yr amgueddfa awyr agored.

Aeddfedu caws Cymreig 300 troedfedd o dan y ddaear!

1 Rhagfyr 2006

Caws Pwll Mawr, sy’n cael ei aeddfedu yng ngwaelodion Big Pit – un o brif amgueddfeydd y DU, yw un o’r cawsiau newydd o gyfres o gawsiau cartref y Blaenafon Cheddar Company. Bydd y cawsiau’n cael eu lansio yn eiddo newydd y cwmni ym Mlaenafon yfory (Dydd Sadwrn, 2 Rhagfyr 2006).

Dymunwn Nadolig Llawen Cymreig i chi!

1 Rhagfyr 2006

Dewch i ddathlu Nadolig llawen Cymreig yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau — Agor i bawb

1 Rhagfyr 2006

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, wedi ennill dwy wobr anrhydeddus am ragori mewn rhannu gwybodaeth a chynnwys y cyhoedd.