Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

33 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6

Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd o rannu hanes y diwydiant llechi gyda’r byd

21 Rhagfyr 2020

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb. I staff Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, mae hefyd yn ddiwedd cyfnod wrth i Dr Dafydd Roberts – sydd wedi bod yn yr amgueddfa ers bron i 40 mlynedd – ymddeol ddiwedd Rhagfyr.

Amgueddfa Cymru yn Caffael Dau Baentiad Ffrengig Pwysig o'r 19eg Ganrif

16 Rhagfyr 2020

Pleser Amgueddfa Cymru yw cyhoeddi ein bod wedi caffael dau baentiad Ffrengig o bwys o’r 19eg ganrif. Mae un o bortreadau diweddar mwyaf arwyddocaol Edouard Manet a thirlun diweddar gan Corot wedi eu clustnodi i’r Amgueddfa ar ôl cael eu derbyn yn lle treth.

Cynfas, cylchgrawn celf ar-lein: Galwad am gyfranwyr i'r trydydd rifyn

4 Rhagfyr 2020

Rydym yn gwahodd pobl o bob cwr o Gymru i gyfrannu erthyglau (hyd at 2000 o eiriau), projectau celf ar-lein, neu ymyriadau celfyddydol ar gyfer ein rhifynnau thematig misol. Croesewir cyfraniadau mewn unrhyw gyfrwng i’w cyhoeddi ar y platfform ar-lein, gan gynnwys fideo, sain a chyfryngau wedi’u mewnblannu.

Lansiad Cymreig Project Coed Ceirios Sakura

4 Rhagfyr 2020

1,000 o goed ceirios i gael eu plannu mewn parciau ac ysgolion dros Gymru

Bywyd Richard Burton: Arddangosfa newydd sy’n adrodd hanes seren ryngwladol y llwyfan a’r sgrin

17 Tachwedd 2020

Mae arddangosfa newydd sbon am fywyd Richard Burton yn datgelu’r dyn y tu ôl i’r penawdau – yn ŵr, yn dad, yn ddarllenydd, yn sgwennwr a Chymro balch. Mae Bywyd Richard Burton, a fydd yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Sadwrn 21 Tachwedd, yn adrodd hanes rhyfeddol sut y daeth Richard Jenkins, y crwt o Bont-rhyd-y-fen a Thai-bach, Port Talbot, i fod yn Richard Burton, y seren ryngwladol ar lwyfan ac ar y sgrin.

Croesawu ymwelwyr Cymru yn ôl i'w treftadaeth a'u mannau agored

9 Tachwedd 2020

O ddydd Llun 9 Tachwedd, bydd trigolion Cymru yn cael eu croesawu yn ôl i atyniadau treftadaeth, gerddi, amgueddfeydd a mannau awyr agored mwyaf poblogaidd Cymru wrth i safleoedd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, Cadw ac Amgueddfa Cymru agor eu drysau ar ôl y cyfnod atal byr.