Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

6 erthyglau. Tudalen: 1

Brewin Dolphin yn parhau â’r berthynas gydag amgueddfeydd cenedlaethol Cymru

17 Chwefror 2020

Andewyddu cytundeb nawdd corfforaethol 

Cestyll y Dychymyg: Paentiadau o'r Oriel Genedlaethol, Llundain yn agor yng Nghaerdydd

28 Ionawr 2020

Mae un o dirluniau mwyaf gwreiddiol a thrawiadol y 18fed ganrif - The Fortress of Königstein from the North (1756–8) gan y meistr o Fenis Bernardo Bellotto i'w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 28 Ionawr a 10 Mai 2020 fel rhan o daith drwy'r DU gan yr Oriel Genedlaethol, Llundain.

Caerdydd yn ffarwelio â Dippy yn dilyn cyfnod llwyddiannus

27 Ionawr 2020

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi ffarwelio â Dippy y Diplodocus, cast sgerbwd deinosor enwocaf Amgueddfa Hanes Natur, Llundain, sydd wedi bod yn aros yn yr amgueddfa yng Nghaerdydd am y tri mis diwethaf. (19 Hydref nes 26 Ionawr.)

Gwaith ailadeiladu Gwesty'r Vulcan wedi dechrau yn Sain Ffagan

21 Ionawr 2020

Yr Amgueddfa'n chwilio am straeon o'r dafarn

Lansio Cynllun Aelodaeth newydd Amgueddfa Cymru

20 Ionawr 2020

Lansio Cynllun Aelodaeth newydd Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru wedi lansio cynllun aelodaeth newydd sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr â saith amgueddfa genedlaethol Cymru fanteisio ar gynigion a gostyngiadau unigryw.

Lansiwyd y cynllun aelodaeth yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, sydd newydd ailagor yn dilyn 14 mis ar gau oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Amgueddfa Cymru y penodi Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil newydd

10 Ionawr 2020

Mae Amgueddfa Cymru’n falch o gyhoeddi penodiad Kath Davies yn Gyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil newydd i’r sefydliad, wrth iddo ddechrau datblygu strategaeth ddeng mlynedd newydd. Mae Kath wedi ymuno ag Amgueddfa Cymru'r mis hwn (Ionawr 2020), ar ôl gadael ei swydd yn aelod o Uwch Dîm Arwain Cyngor Celfyddydau Cymru, a bydd yn gyfrifol am yr adrannau Celf, Hanes ac Archaeoleg, y Gwyddorau Natur a Gwasanaethau Casgliadau.