Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

24 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4

Lansio adnodd digidol Cysur mewn Casglu ar Ddiwrnod Cenedlaethol Celf mewn Cartrefi Gofal

24 Medi 2020

Amgueddfa Cymru yn defnyddio’r casgliadau cenedlaethol i wella lles mewn cartrefi gofal yn ystod y pandemig

Dros y pum mis diwethaf mae Amgueddfa Cymru wedi bod yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i rannu gwrthrychau o’r casgliad cenedlaethol sydd wedi bod yn gysur i bobl mewn cyfnodau o ofid a chaledi. O botel ddŵr poeth a thedi, i flanced a chloc dad-cu, y gobaith oedd rhoi cysur i bobl, codi calonnau, a gwella lles pobl yn ystod pandemig COVID-19.

Amgueddfa Cymru yn croesawu dau aelod newydd i’r Bwrdd

23 Medi 2020

Abigail Lawrence a Richard Thomas i gryfhau'r oruchwyliaeth o ymgysylltu â'r cyhoedd a dysgu STEM yn amgueddfeydd cenedlaethol Cymru

Cynfas, cylchgrawn celf rhyngweithiol arlein: Galwad am gyfranwyr i'n hail rifyn

21 Medi 2020

Bydd ein hail rifyn yn canolbwyntio ar Ddiwylliant Gweledol a Iechyd.

  • Oes gan ddiwylliant gweledol ran i’w chwarae ym maes iechyd a lles?
  • Sut mae diwylliant gweledol yn adlewyrchu profiad yr unigolyn?
  • Sut all diwylliant gweledol gyfrannu at weledigaeth iechyd a lles ehangach, allai gynnwys cynrychiolaeth a grymuso?
  • Sut allwn ni ddefnyddio diwylliant gweledol i herio neu ddatblygu meddwl?

Amgueddfa Cymru yn caffael paentiadau pwysig o ogledd Cymru

16 Medi 2020

Mae grŵp arbennig o baentiadau dyfrlliw o ogledd Cymru o’r 1770au, a helpodd i sefydlu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, wedi’i brynu gan Amgueddfa Cymru diolch i gefnogaeth gan y Gronfa Gelf, Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, a rhoddwr preifat.

Beth i'w wneud gyda Picton?

26 Awst 2020

Amgueddfa Cymru a’r Panel Cynghori Is-Sahara yn cydweithio i ail-adrodd hanes Thomas Picton 

 

Dweud eich Dweud - Helpu i lywio dyfodol Amgueddfa Cymru

13 Awst 2020

“Dylai pawb yng Nghymru allu defnyddio’u hamgueddfeydd cenedlaethol i ddysgu, bod yn greadigol a mwynhau. Ond rydyn ni’n gwybod bod gwaith i’w wneud i gyrraedd y nod,” meddai David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, wrth i’r sefydliad sy’n gyfrifol am saith amgueddfa genedlaethol a chanolfan gasgliadau lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar ei chyfeiriad i’r dyfodol.