Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

34 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6

Amgueddfa Cymru yn cyhoeddi partneriaeth â Glamorgan Brewing Co. i gyflenwi’r cwrw ar gyfer Gwesty’r Vulcan

30 Tachwedd 2023

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi Glamorgan Brewing Company fel y bragdy i gyflenwi Gwesty’r Vulcan pan fydd yn agor yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 2024. 

Datganiad Amgueddfa Cymru: Argyfwng yn Israel a Phalestina

23 Tachwedd 2023

Mae Amgueddfa Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn cael ei gynrychioli, ac yn parchu gwahanol safbwyntiau ein hymwelwyr, staff a’r cymunedau a gynrychiolwn. 

Mae Amgueddfa Cymru yn gwrthwynebu pob gweithred o drais, ac wedi ein tristáu yn fawr gan y marwolaethau trasig yn Israel ac yn Gaza. Gobeithiwn y bydd yr holl grwpiau yn ymroi i ddatrysiad heddychlon cyn gynted â phosibl. 

Mae protestiadau heb eu cynllunio wedi eu cynnal yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd mewn ymateb i’r argyfwng. Mae Amgueddfa Cymru yn cefnogi hawl pobl i brotestio’n heddychlon, ond yn gofyn i bob protest gael eu cynnal gyda pharch, heb beryglu diogelwch ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a’r casgliad cenedlaethol. 

Canfod Trysor yn Ne Cymru a Phowys

14 Tachwedd 2023

Mae pedwar canfyddiad, gan gynnwys celc o’r Oes Efydd, dwy fodrwy arian Rufeinig a broetsh arian canoloesol, wedi eu datgan yn drysor ar ddydd Mawrth 14 Tachwedd 2023 gan Patricia Morgan, Crwner Ardal Canol De Cymru.⁠ ⁠

Amgueddfa Cymru yn ennill gwobr Arian Buddsoddwyr mewn Pobl

27 Hydref 2023

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei bod wedi ennill 'Gwobr Arian, Rydym yn Buddsoddi mewn Pobl' Buddsoddwyr mewn Pobl – llwyddiant mae tua 23% yn unig o'r sefydliadau sy'n cael eu hasesu gan Buddsoddwyr mewn Pobl yn ei gael. ⁠Mae'r sefydliad yn cynrychioli'r teulu o saith amgueddfa genedlaethol a chanolfan gasgliadau, gyda dros 800 o aelodau staff ledled Cymru.

Dathlu ymchwil ym maes y dyniaethau

23 Hydref 2023

Mae Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru’n dod ynghyd ar gyfer gŵyl Being Human, sy’n dathlu ymchwil ym maes y dyniaethau.