Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

13 erthyglau. Tudalen: 1 2 3

Pennod Newydd yn Hanes y Diwydiant Gwlân yng Nghymru

27 Mawrth 2023

Ar ôl bron i 60 mlynedd o weithio yn y diwydiant gwlân, mae Raymond a Diane yn ymddeol, a bydd Amgueddfa Cymru yn croesawu casgliad gwych Melin Teifi o beiriannau.

CANFOD TRYSOR YNG NGOGLEDD DDWYRAIN CYMRU

21 Mawrth 2023

Mae wyth canfyddiad, gan gynnwys addurn aur o’r Oes Efydd, modrwyon canoloesol a darnau o arian a modrwyau ôl-ganoloesol, wedi cael eu cadarnhau yn drysor ddydd Mawrth 21 Mawrth 2023 gan Kate Sutherland, Crwner Cynorthwyol Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanol). 

Dwy arddangosfa yn ceisio ailgysylltu pobl â Geiriau Diflanedig natur a diwylliant

14 Mawrth 2023

Drwy bartneriaeth unigryw rhwng Amgueddfa Cymru a dau Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru, bydd y llyfr poblogaidd Geiriau Diflanedig yn dod yn fyw mewn dwy arddangosfa ddwyieithog am y tro cyntaf yr haf hwn.

Amgueddfa Cymru yn caffael set o brintiau o Ogledd Cymru

2 Mawrth 2023

Codi'r Llen ar Gaffael yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Cymru yn caffael casgliad newydd o wrthrychau sy'n taflu goleuni ar fywyd LHDTC+ yng Nghymru

23 Chwefror 2023

Mae Amgueddfa Cymru wedi caffael casgliad pwysig o wrthrychau fydd yn helpu i roi llais i brofiadau LHDTC+ yng Nghymru. 

LLECHI: GOLWG WAHANOL!

21 Chwefror 2023

Cystadleuaeth ffotograffiaeth i ysbrydoli golwg wahanol ar dirwedd y chwareli!